سرویس هایی که در مغازه مان ارائه می شود و فعالیت هایی که در شرکت ما در Sırrıpaşa Denizciler Cd. No:234 Derince- Kocaeli adresinde kayıtlı Aysira Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti انجام می شود و متعلق به شرکت ما است 

شرکت ما با اهداف متنوعی داده  های شخصی را جمع آوری می کند در پایین چگونگی جمع آوری داده های شخصی و شکل و نحوه ی حفاظت از آن ها گفته شده است 

اطلاعات شخصی که عضو ها  و یا کسانی که  فرم ها و پرسشنامه های متنوعی را که در مغازه هست،  پر می کنند،  ( از قبیل نام، نام خانوادگی، اطلاعات شرکت، تلفن، آدرس و یا آدرس الکترونیکی) از طرف مغازه به ضرورت طبیعی کار جمع آوری می شود. 

شرکت ما می تواند در برخی مواقع اطلاعات فروش های فوق العاده، محصولات جددی، پیش نهادهای پروموسیون به مشتریان خود بفرستد. اعضا  در  باره ی دریافت این نوع اطلاعات و یا عدم دریافت آن ها در هنگام عضو شدن مجاز به هر گونه انتخابی هستند.  پس از آن نیز اعضا با وارد شدن به صفحه ای که اطلاعات حساب آن ها در آن درج شده است،می توانند این گزینه ها را  غیییر بدهند و یا  در  اطلاعیه های فرستاده  شده  از طریق لینک این کار  را  انجام بدهند 

شرکت ما می تواند در برخی مواقع اطلاعات فروش های فوق العاده، محصولات جددی، پیش نهادهای پروموسیون به مشتریان خود بفرستد. اعضا  در  باره ی دریافت این نوع اطلاعات و یا عدم دریافت آن ها در هنگام عضو شدن مجاز به هر گونه انتخابی هستند.  پس از آن نیز اعضا با وارد شدن به صفحه ای که اطلاعات حساب آن ها در آن درج شده است،می توانند این گزینه ها را  غیییر بدهند و یا  در  اطلاعیه های فرستاده  شده  از طریق لینک این کار  را  انجام بدهند 

تا زمانی که تایید عضو که در مغازه یا از طریق پست الکترونیکی انجام شده ، به قوت خود باقی باشد، اطلاعاتی شخصی  که از طرف  اعضا در فضای الکترونیک به ما رسیده است، به جز در محدوده ی  اهدافی که در قول نامه ای که با اعضا مشخص شده است، با شخص سوم در میان گذاشته نخواهد شد.

 شرکت ما، نگهداری مطلق  از برگه های محرمانه  به طور پوشیده و ویژه ، و این  را به عنوان باید حفظ  اسرا و مراقبت از پوشیدگی  به طور مداوم؛ برای پیشگیری از افشای بخش یا تمامی  محتوای برگه های محرمانه در منظر عموم و یا شخص سوم و کاربرد غیر مسنولانه ی آن، و اتخاذ تمامی تدابیر لازم  و نشان دادن حساسیت لازم در این زمینه را تعهد می کند.

 شرایط استثنایی

در محدود موارد زیر شرکت ما بیرون از احکام این " سیاست حفاظت از حریم خصوصی " اطلاعات مربوط به کاربران را در اخییار شخص سوم قرار می دهد. بر اساس اندک شمار بودن این شرایط

1. به ضرورت پیروی از قانون، قرارنامه های قانونی، مقررات و دیگر آیین نامه های حقوقی که از طرف مقام قضایی مسئول صادر و جاری می شود.

2. با هدف نتیجه گیری از پرسشنامه هایی که کاربران مغازه ی ما و به جای آوردن باید های دیگر پرسشنامه ها و دادن آن نتایج به برنامه ها

3.درخواست اطلاعات مربوط به کاربران از طرف مقام قضایی یا اداره ی مسئول با هدف تحقیق یا بازپرسی

4.در صورتی که دادن اطلاعات برای حفظ حقوق و امنیت کابر لازم باشد 

 کوکی های مرورگر 

اطلاعات بازدید کنندگان از مغازه و شرکت ما و نیز کابران سایت اینترنتی ما از طریق پرونده ی ارتباطی (کوکی) به دست می آید پرونده های ارتباط فنی که از آن ها حرف زدیم در حافظه مادر نگهداری می شود و متون کوچکی فرستاده شده به مرورگر کاربرد را پرونده می کند پرونده ی ارتباط فنی با ثبت شرایط و ترجیح های سایت کاربرد اینترنت را آسان تر می کند

پرونده ی ارتباط فنی برای  به دست آوردن اطلاعات  اماری در باره ی  تعداد دفعات بازدید از سایت ، هدف های بازدید،  زمان ماند  در سایت  طراحی شده است. این برنامه به طور پویا در پوشش های محتوایی و آگهی های بازرگانی  کمک می کند   پرونده ی ارتبا فنی برای دریافت اطلاعت شخصی شما و یا داده های  حافظه ی مادر و یا پست الکترونیکی طراحی شده است بسیاری از مرورگرها طوری طراحی شده اند که نخست پرونده ی ارتباط فنی را می پذیرند. اما اگر کاربران بخواهند می توانند تنظیمات را طوری تغییر دهند که پرونده ی ارتباط فنی ارسال نشود، و یا در صورت ارسال  به کاربرد خبر دهد

مواد این قانون حفاظت از حریم شخصی را در هر زمانی که شرکت ما بخواهد می تواند با اعلام از طریق پست الکترونکی یا اعلام در سایت، تغییر دهد.   در صورت تغییر در مواد حفاظت از حریم خصوصی تغییر داده شود، از  تاریخ اعلام قابل اجرا خواهد بود.

 می توانید  هر گونه سوال و پیش نهاد در باره ی حفاظت از داده های شخصی  به آدرس[email protected]  ای میل بفرستید از طریق آدرس ها و شماره تلفن و ای میل زیر می توانید با شرکت ما تماس بگیرید

اسم شرکت Aysira Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti

آدرس: Sırrıpaşa Denizciler Cd. No:234 Derince- Kocaeli

Eposta: [email protected]

Tel: +90 262 223 70 13