درباره ی آیسیر

درباره ی آیسیر

آیسیرا با دارا بودن مغازه در بیشتر نقاط کشور ترکیه، نیروی کاری متخصص و 8000 متر مربع فضای تولید برند برتر فروش پراکنده ی لباس عروس در کشور ترکیه است.